Povinné informovanie

ON Semiconductor Slovakia, a.s.
Prevádzkovateľ:

ON Semiconductor Slovakia, a.s.

Adresa: Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany 921 01
IČO: 36227943

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2017-131

Prenos osobných údajov do tretích krajín a kategórie príjemcov

V prípade, ak sa u nás uchádzate o pracovnú pozíciu, prípadne nám chcete nechať svoj životopis, aby sme sa Vám ozvali, ak sa nejaká pracovná pozícia uvoľní, Vaše osobné údaje nahráme do globálneho systému Taleo. Takouto formou spracovania Vašich osobných údajov dochádza k cezhraničnému prenosu údajov, kde príjemcom Vašich údajov je spoločnosť so sídlom v USA, konkrétne:

Semiconductor Components Industries, LLC
5005 East McDowell Road
Phoenix, Arizona 85008
 
Prenos Vašich osobných údajov sa uskutočňuje formou nahrávania do globálneho systému ,,Taleo“ za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu.
 
Prenos Vašich osobných údajov je zo strany príjemcu maximálne zabezpečený. Spoločnosť Semiconductor Components Industries, LLC je zapísaná v Privacy Shield a vyhovuje predpisom na ochranu osobných údajov v rámci prenosu osobných údajov medzi EU-U.S. a Swiss-U.S. Rámec ochrany osobných údajov stanovuje Ministerstvo obchodu USA a týka sa zhromažďovania, používania a uchovávania osobných údajov prenášaných z Európskej únie a Švajčiarska do Spojených štátov. Semiconductor Components Industries, LLC potvrdil ministerstvu obchodu, že dodržiava zásady ochrany súkromia v rámci rámcov ochrany súkromia medzi EÚ a USA a Švajčiarskom.
 
Vaše osobné údaje na účely prenosu budú spracúvané maximálne po dobu trvania Vášho pracovného pomeru.

Viac informácií o prenose údajov zo strany príjemcu nájdete na

 

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

dpo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Mgr. Samuel Matejovič

dpo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

dpo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice