Povinné informovanie

ON Semiconductor Slovakia, a.s.
Prevádzkovateľ:

ON Semiconductor Slovakia, a.s.

Adresa: Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany 921 01
IČO: 36227943

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2017-131

Fanúšikovská stránka na Facebooku

Facebook spoločnosti ON Semiconductor Slovakia, a.s.

Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom Facebook fanúšikovskej stránky spoločnosti ON Semiconductor Slovakia, a.s. - https://www.facebook.com/onsemi.sk/


Spoločnosť ON Semiconductor Slovakia, a.s. vytvorila profil (fanúšikovskú stránku) na sociálnej sieti Facebook pre širokú verejnosť za účelom poskytovania informácii o možných novinkách zo sveta inovatívnych riešení pre energeticky úspornú elektroniku, ktorá pomáha globálnemu znižovaniu spotreby energie, prípadne informovať o aktuálnych udalostiach, zaujímavostiach, tak ako aj propagovať samotnú spoločnosť pomocou vlastných kolegov a zamestnancov.

V zmysle Rozsudku Súdneho Dvora Európskej únie (veľká komora) z 5. júna 2018 (*)(i) vo veci C‑210/16, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig‑Holstein proti Wirtschaftsakademie Schleswig‑Holstein GmbH, za účasti: Facebook Ireland Ltd, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht a Rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z 29. júla 2019 vo veci C‑40/17 Fashion ID GmbH & Co. KG proti Verbraucherzentrale NRW eV, za účasti: Facebook Ireland Ltd, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein‑Westfalen sa spoločnosť Facebook Ireland Ltd so spoločnosťou  ON Semiconductor Slovakia, a.s. považujú za spoločných prevádzkovateľov.

Fanúšikovská stránka spoločnosti ON Semiconductor Slovakia, a.s.  je sprístupnená pre osoby, ktoré majú viac ako 16 rokov. Spoločnosť ON Semiconductor Slovakia, a.s.  ako prevádzkovateľ môže získavať aj anonymné štatistické údaje o návštevníkoch  stránky. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom Cookies, pričom každý zo súborov cookie obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je  aktívny počas obdobia 2 rokov a spoločnosť Facebook Ireland Ltd. ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníka  fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.
 
Prevádzkovateľ vytvorením fanúšikovej stránky na Facebooku umožňuje spoločnosti Facebook, aby umiestňoval Cookies na  počítači alebo akomkoľvek  inom zariadení osoby, ktorá jeho fanúšikovskú stránku navštívila, bez ohľadu na to, či táto osoba má alebo nemá účet na Facebooku. Za týchto podmienok sú v súlade s Nariadením GDPR  prevádzkovateľ a Facebook spoločne zodpovední za spracúvanie osobných údajov užívateľov tejto fanúšikovskej stránky. Takýmto spôsobom využívané Cookies spravuje výlučne spoločnosť Facebook Ireland Ltd. Zásady spracúvania osobných údajov a Cookies:  https://www.facebook.com/about/privacy/ a https://www.facebook.com/policies/cookies/.
 
Prevádzkovateľ v rámci fanúšikovskej stránky spracúva aj ďalšie kategórie osobných údajov o užívateľoch (v závislosti od profilového nastavenia užívateľa) v prípade, ak napr. užívateľ reaguje na príspevky prevádzkovateľa, zdieľa príspevky alebo využíva tlačidlá ako Páči sa mi to a pod. Poskytovanie osobných údajov užívateľmi je dobrovoľné, bez ich poskytnutia osobné údaje nebudú spracúvané. Takéto spracúvanie je možné na základe zákonného dôvodu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zdieľanie informácii zo života mesta, aktuálnych udalostí, zaujímavosti a pozvánok na podujatia. Osobné údaje sú ďalej spracúvané spoločnosťou Facebook Ireland Ltd. a v špecifických prípadoch môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené kontrolným orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní. Pri prenose osobných údajov do USA a tretích krajín spoločnosť Facebook používa štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou, ako aj rozhodnutia o primeranosti týkajúce sa prenosu do určitých krajín, pokiaľ je to relevantné.

Užívateľ ako dotknutá osoba si môže v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov uplatniť svoje práva - ich zoznam a spôsob uplatnenia je uvedený v záložke Práva dotknutej osoby priamo v sekcii ochrany osobných údajov na webovej stránke spoločnosti ON Semiconductor Slovakia, a.s. - https://kariera-onsemi.sk/ .

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

dpo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Mgr. Samuel Matejovič

dpo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

dpo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice