Povinné informovanie

Arašid spol. s.r.o.
Prevádzkovateľ:

Arašid spol. s.r.o.

Adresa: Lazovná 69 Banská Bystrica 974 01
IČO: 36054241

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2017-6203

Google AdWords

Za spracovanie zodpovedná osoba integrovala na týchto webových stránkach Google AdWords. Google AdWords je internetová reklamná služba, ktorá umožňuje inzerentom prepínať zobrazenie vo výsledkoch vyhľadávača Google a tiež v sieti Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi stanoviť vopred určité kľúčové slová, prostredníctvom ktorých sa zobrazenie vo výsledkoch vyhľadávača Google načíta len vtedy, keď používateľ vyvolá vyhľadávačom pre kľúčové slovo relevantný výsledok vyhľadávania. V sieti Google sú zobrazenia na aktuálnej tematickej webovej stránke distribuované prostredníctvom automatického algoritmu a podľa predtým stanovených kľúčových slov.

Prevádzkovateľom služby Google AdWords je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelom Google AdWords je propagácia našich webových stránok pridaním záujmovo relevantnej reklamy na webových stránkach spoločností tretích strán a vo výsledkoch vyhľadávača Google a zobrazenie reklamy tretích strán na našich webových stránkach.

Ak sa dotknutá osoba dostane prostredníctvom zobrazenia Google na naše webové stránky, bude na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby spoločnosťou Google umiestnený tzv. „konverzný súbor cookie“. Čo sú súbory cookie, bolo už vysvetlené vyššie. Konverzný súbor cookie stratí svoju platnosť po tridsiatich dňoch a neslúži na identifikáciu dotknutej osoby. Prostredníctvom konverzného súboru cookie sa zistí, pokiaľ súbor cookie doteraz nestratil platnosť, či boli na našich webových stránkach spustené určité podstránky, ako napr. nákupný košík internetového obchodu. Prostredníctvom konverzného súboru cookie môžeme rovnako ako spoločnosť Google zistiť, či dotknutá osoba, ktorá sa dostala na naše webové stránky prostredníctvom zobrazenia AdWords, vygenerovala obrat, t. j. nakúpila tovar alebo nákup zrušila.

Údaje a informácie zhromaždené použitím konverzného súboru cookie používa spoločnosť Google na vytvorenie štatistík návštevníkov našich webových stránok. Tieto štatistické údaje o návštevách používame, aby sme zistili celkový počet používateľov, ktorí nám boli sprostredkovaní zobrazením AdWords, teda aby sme zistili úspech alebo neúspech príslušného zobrazenia AdWords a mohli optimalizovať naše budúce zobrazenie AdWords. Naša spoločnosť ani iní inzerenti služby Google AdWords nedostane od spoločnosti Google informácie, prostredníctvom ktorých by mohla byť dotknutá osoba identifikovaná.

Pomocou konverzného súboru cookie budú uložené osobné informácie, napríklad o dotknutou osobou navštívených webových stránkach. Pri každej návšteve našich webových stránok budú teda spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických prenesené osobné údaje vrátane IP adresy dotknutou osobou používaného internetového pripojenia. Tieto osobné údaje sú spoločnosťou Google ukladané v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto prostredníctvom technického procesu zhromaždené osobné údaje odovzdať za určitých okolností tretím stranám.

Dotknutá osoba môže nastaveniu súborov cookie na našej webovej stránke, ako je opísané vyššie, kedykoľvek zabrániť zodpovedajúcim nastavením používaného internetového prehliadača a tak trvalo odporovať nastaveniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača tiež zabráni tomu, aby spoločnosť Google nastavila v informačno-technologickom systéme dotknutej osoby konverzný súbor cookie. Okrem toho môže byť službou Google AdWords už nastavený súbor cookie pomocou internetového prehliadača alebo iného softvérového programu kedykoľvek vymazaný.

Dotknutá osoba má tiež možnosť odporovať záujmovej reklame spoločnosti Google. Na to musí dotknutá osoba z každého jej používaného internetového prehliadača prejsť na prepojenie www.google.de/settings/ads a tam vykonať požadované nastavenia.

Ďalšie informácie a platné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese:
 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Zodpovedná osoba

JUDr. Samuel Matejovič

matejovic@osobnyudaj.sk 0948 296 548

JUDr. Jakub Pavčík

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice