Povinné informovanie

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Prevádzkovateľ:

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Adresa: Švermova 1027/7 Brezno 977 01
IČO: 36027537

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-15118

Zodpovedná osoba

Mgr. Paulína Raniaková

raniakova@osobnyudaj.sk 0915 751 065

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Samuel Matejovič

matejovic@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

dopirak@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice