Kontaktovať

Povinné informovanie

MUZIKER, a.s.
Prevádzkovateľ:

MUZIKER, a.s.

Adresa: Einsteinova 18 Bratislava 851 01
IČO: 35840773

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-7241

Program "Overené zákazníkmi"

Ak nakúpite v našom internetovom obchode, v záujme skvalitnenia našich služieb a s cieľom vytvorenia dotazníka Vašej spokojnosti s nákupom, posielame Váš e-mail v pseudonymizovanej podobe spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727 (ďalej len „Sprostredkovateľ“)  Právnym základom takéhoto spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem, konkrétne skvalitnenie ponúkaných služieb. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči takémuto spracúvaniu. V prípade, že následne doručený dotazník spokojnosti vyplníte, náš Sprostredkovateľ zhromaždí Vaše hodnotenie nákupu a poskytne nám ho. Váš e-mail ihneď po odoslaní dotazníka spokojnosti Sprostredkovateľ zašifruje a ak dotazník spokojnosti nevyplníte, uchová si Vaše osobné údaje v pseudonymizovanej podobe po dobu 6 mesiacov od odoslania dotazníka; ak dotazník spokojnosti vyplníte, uchová si vaše pseudonymizované osobné údaje po dobu štyroch rokov od vyplnenia dotazníka. Viac informácií o tom, ako Sprostredkovateľ spracúva Vaše osobné údaje môžete nájsť na: https://www.heurekashopping.sk/pre-zakaznikov/podmienky-pouzivania-pre-zakaznikov/ochrana-sukromia

Zodpovedná osoba

JUDr. Samuel Matejovič

matejovic@osobnyudaj.sk +421 948 296 548

JUDr. Jakub Pavčík

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice