Kontaktovať

Povinné informovanie

MUZIKER, a.s.
Prevádzkovateľ:

MUZIKER, a.s.

Adresa: Einsteinova 18 Bratislava 851 01
IČO: 35840773

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-7241

Google reCAPTCHA

Používame aj nástroj Google „reCAPTCHA” na zabránenie spamu a zneužitiu údajov a na ochranu internetovej stránky pred robotmi. Spôsob činnosti sa zakladá na technológii pokročilej analýzy rizika, aby sa odlíšili ľudia od robotov. Tento nástroj používame predovšetkým na ochranu formulárov – v tejto súvislosti sa údaje spracovávajú na základe nášho oprávneného záujmu ochrániť našu internetovú stránku. 

Informácie zaznamenané súbormi cookies ohľadne vášho používania tejto internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú na servery spoločnosti Google a budú tam uložené (zvyčajne v USA alebo v iných krajinách mimo EÚ). Avšak táto IP adresa bude vopred skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných krajinách, ktoré podpísali Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa plná IP adresa odošle na server spoločnosti Google v USA, aby sa tam skrátila.

Google reCAPTCHA zhromažďuje najmä tieto informácie: prehliadač, história prehliadača, typ zariadenia, model zariadenia, krajina, poskytovateľ služby, dátum prístupu, CSS informácie, doba trvania návštevy, správanie a  kliknutia na tejto internetovej stránke, jazyk, operačný systém, už nainštalované Google cookies, iné detailné informácie o účte Google, zásuvné moduly, objekty JavaScript.

Viac informácií o Google reCAPTCHA nájdete na stránke https://developers.google.com/recaptcha/

Viac informácií o využívaní údajov zo strany spoločnosti Google nájdete na stránke https://policies.google.com/privacy

Zodpovedná osoba

JUDr. Samuel Matejovič

matejovic@osobnyudaj.sk +421 948 296 548

JUDr. Jakub Pavčík

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice