MECOM GROUP s.r.o.

Základné informovanie

Prevádzkovateľ: MECOM GROUP s.r.o.

Adresa: Poľná 4 Humenné 066 01
IČO: 31735151
V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie. Okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, je prevádzkovateľ povinný sprístupniť údaje, ktoré sa nachádzajú v záložkach v ľavo.

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-7724

Zodpovedná osoba

Napíšte nám správu

Radi Vám poradíme 02/ 800 800 80