Povinné informovanie

COMMERC SERVICE spol. s r.o.
Prevádzkovateľ:

COMMERC SERVICE spol. s r.o.

Adresa: Ku Surdoku 35 Prešov 080 01
IČO: 31659551

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-9168

Zoznam našich sprostredkovateľov a príjemcov

Zoznam našich sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Pri poskytovaní našich služieb, napr. pri navštívení webového sídla  internetového obchodu https://www.loziska-naradie.sk/, pri využití možnosti online nákupu, kontaktného formulára alebo pri doručovaní zásielky, pri vyžiadaní a zasielaní marketingových materiálov – newslettrov, pri zaregistrovaní užívateľského konta, pri internom vedení evidencie klientov Vaše údaje spracúva aj ďalší subjekt, ktorý sa nachádza v postavení sprostredkovateľa alebo príjemcu.


Nižšie uvádzame zoznam našich sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje:

wbx, s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice, Slovensko (web)

webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh, Slovensko (e-shop design&engine)

MK - soft, s.r.o., Kvetná 1, 080 01 Prešov (služby IT)

IKARO s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov (služby IT)    

EXIM SERVIS, s.r.o., Komenského 4980/2, 080 01 Prešov (kamerový systém)

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti. Sprostredkovateľom a príjemcom odovzdávame len také osobné údaje, ktoré sú potrebné na vykonanie potrebnej a definovanej činnosti.

Zodpovedná osoba

JUDr. Renáta Bačárová

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

JUDr. Jakub Pavčík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice