Povinné informovanie

Slovenská gymnastická federácia
Prevádzkovateľ:

Slovenská gymnastická federácia

Adresa: Junácka 2951/6 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83280
IČO: 00688321

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2019-22609

Spolupráca s klubmi

Prevádzkovateľ - Slovenská gymnastická federácia, so sídlom Junácka 2951/6, 832 80 Bratislava (ďalej len "Prevádzkovateľ") pri výkone svojej činnosti registruje členov do jednotlivých klubov. Samotnú registráciu vykonávajú kluby, ktoré so žiadateľom o členstvo vypisujú "Prihlášku do klubu". Následne kluby prihlášky posielajú Slovenskej gymnastickej federácii za účelom registrácie svojich členov. Spolupráca funguje medzi nasledovnými klubmi:

Klub IČO
Aerobik klub Holíč 42292034
Akadémia gymnastiky a fitness Žilina 35654732
AriwaGym gymnastický klub OZ 42414113
AŠK Inter Bratislava 678457
BigHugGym 42446481
Centrum voľného času Nováky 36126888
Telovýchovná jednota Lokomotíva, Fitnes-aerobik Fanatik Bánov 31827331
Gymnastický klub BAMA pri ZŠ Za kasárňou 42255741
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša 45016089
Gymnastický klub Elán 14220954
Gymnastický klub Nové Zámky 30998590
GK Pavlo s.r.o. 50089013
GYMAR 50525271
Gymnastické Centrum 42254302
Gymnastický klub Iskra Košice 35563940
Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 14223970
Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Komenského 686191
Gymnastik Košice 35536446
Gymnastika a fitness Žilina 50372700
Happy Gym Pezinok 44506694
Klub gymnastických športov Slávia Trnava 45011893
KLVV- Odbor RTVŠ Akcent M pri KLVV Ružomberok 17058767
Klub rekreačnej telesnej výchovy a športu Mix 31262139
Klub modernej gymnastiky ARGO Prievidza 36126641
Klub modernej gymnastiky Charm Prešov 37941135
Klub modernej gymnastiky DANUBIA 36071498
Klub modernej gymnastiky Laser-Delta Bardejov 45793280
Klub modernej gymnastiky Tanja 42217083
Klub modernej gymnastiky Zvolen 42393078
Klub modernej gymnastiky eS-Art Bratislava 50155521
Klub športovej gymnastiky a fitnes detí Liptovský Mikuláš 17067367
Klub športového aerobiku Nitra 51086069
Klub športovej gymnastiky Detva 17057621
Klub športovej gymnastiky Handlová 42276691
Klub športovej gymnastiky Martin 42225884
OŠG KEŠEL Košice 31308830
POVAŽSKÁ JEDNOTKA 50366980
Telovýchovná jednota Slávia Prešovská univerzita Prešov 619884
Telovýchovná jednota Lokomotíva Košice 31942351
TJ SLÁVIA Holíč 34005838
Telocvičná jednota Sokol Skalica 36080039
Telocvičná jednota SOKOL Bratislava I Vinohrady 896071
Telocvičná jednota Sokol Vrútky 36141755
TJ Sokol ŠŠG Poly - Trade 37872222
TJ Tatran Zákamenné 592170
Telovýchovná jednota Rapid Bratislava 681512
Telovýchovná jednota Slávia STU Bratislava 598640
Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi 31788041
Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice 37860704
Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina 37813013
Základná škola Mierové námestie 36126926
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová 31201784
Základná škola, Detva 35997621
Základná škola 36081086
Základná škola s materskou školou Poprad 17068207
Základná škola v Raslaviciach 37873938
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica 35677686
Základná škola Štefana Marka Daxnera 37831721
Športová gymnastika Topoľčany 42212111
ŠK Závažná Poruba 14220261
Športový klub Šenkvice 34004106
Športový klub športovej gymnastiky GY-TA POPRAD 17148651
Športový klub ARGO 42175917
Športový klub DELTA moderná gymnastika 50603531
ŠK Juventa Bratislava 42252750
Športový klub Liptovský Mikuláš 30233216
Športový klub modernej gymnastiky Slovan Bratislava 31781381
Športový klub ŠOG Nitra 36111597

Zodpovedná osoba

Mgr. Samuel Matejovič

matejovic@osobnyudaj.sk 0948 296 548

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 0940 629 297

Ing. Tomáš Dopirák

dopirak@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice