Povinné informovanie

A R A V E R  a. s.
Prevádzkovateľ:

A R A V E R a. s.

Adresa: M. R. Štefánika 26 Trenčín 912 50
IČO: 00679291

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-9376

Základné informácie


V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie. Okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, je prevádzkovateľ povinný sprístupniť údaje, ktoré sa nachádzajú v záložkach v ľavo.

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 0940 629 297

Mgr. Samuel Matejovič

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/ 800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice