Obec Dolná Tižina

Základné informácie

Prevádzkovateľ: Obec Dolná Tižina

Adresa: Dolná Tižina 333 Dolná Tižina 01304
IČO: 00321249

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie. Okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, je orgán verejnej moci povinný sprístupniť údaje, ktoré sa nachádzajú v záložkach v ľavo.

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-14483

Zodpovedná osoba

Mgr. Ladislav Šnapko

Mgr. Ladislav Šnapko

snapko@osobnyudaj.sk 0948 174 567
PhDr. Dušan Kružel

PhDr. Dušan Kružel

kruzel@osobnyudaj.sk 0908 226 915
JUDr. Jakub Pavčík

JUDr. Jakub Pavčík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80
Ing. Tomáš Dopirák

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

Radi Vám poradíme 02/ 800 800 80