Obec Osrblie

Základné informácie

Prevádzkovateľ: Obec Osrblie

Adresa: Stredná 230 Osrblie 97645
IČO: 00313661

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie. Okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, je orgán verejnej moci povinný sprístupniť údaje, ktoré sa nachádzajú v záložkach v ľavo.

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-7184

Zodpovedná osoba

Mgr. Raniaková Paulína

Mgr. Raniaková Paulína

raniakova@osobnyudaj.sk 02/800 800 80
JUDr. Jakub Pavčík

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 02/800 800 80
Mgr. Samuel Matejovič

Mgr. Samuel Matejovič

matejovic@osobnyudaj.sk 02/800 800 80
Ing. Dopirák Tomáš

Ing. Dopirák Tomáš

dopirak@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

Radi Vám poradíme 02/ 800 800 80