Obec Vaďovce

Základné informácie

Prevádzkovateľ: Obec Vaďovce

Adresa: Vaďovce 1 Vaďovce 91613
IČO: 00312126

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie. Okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, je orgán verejnej moci povinný sprístupniť údaje, ktoré sa nachádzajú v záložkach v ľavo.

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-7950

Zodpovedná osoba

Mgr. Andrea Kopinská

Mgr. Andrea Kopinská

kopinska@osobnyudaj.sk 02/80080080
JUDr. Jakub Pavčík

JUDr. Jakub Pavčík

zo@osobnyudaj.sk 02/80080080
Mgr. Samuel Matejovič

Mgr. Samuel Matejovič

zo@osobnyudaj.sk 02/80080080
Ing. Tomáš Dopirák

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/80080080

Napíšte nám správu

Radi Vám poradíme 02/ 800 800 80