Mesto Myjava

Základné informácie

Prevádzkovateľ: Mesto Myjava

Adresa: Nám. M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714
IČO: 00309745
V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie. Okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, je orgán verejnej moci povinný sprístupniť údaje, ktoré sa nachádzajú v záložkach v ľavo.

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-11601

Zodpovedná osoba

JUDr. Radovan Tomaško

JUDr. Radovan Tomaško

tomasko@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80
JUDr. Jakub Pavčík

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80
Mgr. Samuel Matejovič

Mgr. Samuel Matejovič

matejovic@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80
Ing. Tomáš Dopirák

Ing. Tomáš Dopirák

dopirak@osobnyudaj.sk 02 / 800 800 80

Napíšte nám správu

Radi Vám poradíme 02/ 800 800 80