Obec Hrubý Šúr

Záver


S cieľom zaručiť spravodlivé spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby a na to, aby dotknutá osoba mohla uplatňovať svoje práva, by dotknutá osoba mala byť okrem uvedených informácii v osobitných prípadoch informovaná  aj o 


a) právnom základe spracúvania jej osobných údajov, 
b) o tom, ako dlho sa budú jej osobné údaje uchovávať,
c) aký je účel spracovania jej osobných údajov, 
d) kategórie príjemcov a ďalšie informácie.


Požiadajte nás o bližšie informácie prostredníctvom naších zodpovedných osôb.

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-15256

Zodpovedná osoba

JUDr. Ľubomír Lipovský

JUDr. Ľubomír Lipovský

lipovsky@osobnyudaj.sk 0915712368
Ing. Mgr. Juraj Vlček

Ing. Mgr. Juraj Vlček

vlcek@osobnyudaj.sk 0905536664
JUDr. Jakub Pavčik

JUDr. Jakub Pavčik

zo@osobnyudaj.sk 0280080080
Ing. Tomáš Dopirák

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 0280080080

Napíšte nám správu

Radi Vám poradíme 02/ 800 800 80