Obec Zohor

Základné informácie

Prevádzkovateľ: Obec Zohor

Adresa: Nám. 1. mája 1 Zohor 90051
IČO: 00305235

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie. Okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, je orgán verejnej moci povinný sprístupniť údaje, ktoré sa nachádzajú v záložkach v ľavo.

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-15262

Zodpovedná osoba

JUDr. Ľubomír Lipovský

JUDr. Ľubomír Lipovský

lipovsky@osobnyudaj.sk 0915712368
Ing. Mgr. Juraj Vlček

Ing. Mgr. Juraj Vlček

vlcek@osobnyudaj.sk 0905536664
JUDr. Jakub Pavčik

JUDr. Jakub Pavčik

zo@osobnyudaj.sk 0280080080
Ing. Tomáš Dopirák

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 0280080080

Napíšte nám správu

Radi Vám poradíme 02/ 800 800 80