Kontaktovať

Povinné informovanie

Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Prevádzkovateľ:

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Adresa: Ševčenkova 11 Bratislava - mestská časť Petržalka 85005
IČO: 00164348

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-18696

Portál NIVAM

Vaše osobné údaje v rozsahu e-mail, telefónne číslo, krstné meno a priezvisko sme spracovali za účelom vytvorenia konta v portáli NIVAM. Prevádzkovateľ portálu NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 1128/11, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 00164348

Osobné údaje sú spracúvane v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym príjemcom. Pri spracúvaní nedochádza k automazitovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. 

Vaše osobné údaje sú spracúvané po dobu aktívnosti Vášho konta. O deaktiváciu a vymazanie konta môžete kedykoľvek požiadať nášho technika informačných technológií na emailovej adrese - Pavol.Sipos@mpc-edu.sk

V nastaveniach svojho profilu ("Môj účet") si kažy používateľ môže upraviť informácie o sebe a doplniť dodatočné údaje ako je titul pred a za menom, miesto narodenia, dátum narodenia, rodné číslo, rodné priezvisko, tieto údaje budú použité na účely lepšieho vyhľadávania pre vás vhodných vzdelávacích a atestačných programoch.

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 0940 629 297

JUDr. Jakub Zbojan

zbojan@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice