Ochrana utajovaných skutočností

Službu poskytujeme pre všetky subjekty, ktoré v súlade so zákonom č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov potrebujú získať potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti na príslušný stupeň utajenia.

Bezplatná cenová ponuka

Túto službu odporúčame v prípadoch ak chcete:

  • Poskytovať služby orgánom štátnej správy
  • Oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami
  • Obchodovať, prípadne poskytovať služby ozbrojeným silám SR
  • Vykonávať letecké snímkovanie
  • Zvýšiť bezpečnosť a image firmy

Obsah poskytovanej služby: Komplexná analýza prostredia subjektu v ktorom sa bude ukladať, spracúvavať resp. manipulovať s utajovanými skutočnosťami vrátane optimalizácie a dôkladnej analýzy systému na ochranu utajovaných skutočností. Návrh riešenia ako celku a jeho podčastí (fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť, informačná bezpečnosť, personálna bezpečnosť, administratívna bezpečnosť, informačná bezpečnosť a šifrová ochrana informácii ).

Priemyselná bezpečnosť: Komplexné spracovanie bezpečnostného projektu subjektu v súlade so zákonom č. 215/2004 Z.z. a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 325/2004 Z.z.

Personálna bezpečnosť: Komplexné spracovanie smernice a dokumentácie personálnej bezpečnosti v súlade so zákonom č. 215/ 2004 Z.z. a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č.331/2004 Z.z. a následného poradenstva v danej oblasti.

Administratívna bezpečnosť: Komplexné spracovanie smernice a dokumentácie administratívnej bezpečnosti v súlade so zákonom č. 215/ 2004 Z.z. a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č.339/2004 Z.z.

Informačná bezpečnosť (bezpečnosť technických prostriedkov): Príprava a zabezpečenie certifikácie technického prostriedku určeného na spracovávanie utajovaných skutočností v súlade zo zákonom č. 215/2004 Z.z a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z.z.

Objektová a fyzická bezpečnosť: Odborný návrh a optimalizácia chráneného priestoru podľa zákona č.215/2004 Z.z. a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č.315/2006 Z.z. z prihliadnutým na celkovú ekonomickú realizáciu samotného projektu. Následné spracovanie dokumentácie pre objektovú a fyzickú bezpečnosť. Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie chráneného priestoru.

Samotné vybudovanie chráneného priestoru podľa projektu (Prístupové systémy, elektrický zabezpečovací systém, zabudovanie úschovného objektu, bezpečnostných dverí, dodanie zariadení na likvidáciu nosičov utajovaných skutočností, revízie elektrických skutočností ).

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
5912 klientom

Bezplatná cenová ponuka