Základné informácie

Prevádzkovateľ: Základná škola

Adresa: Ul. Ivana Bukovčana č.3 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves 84108
IČO: 31780865

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie. Okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, je orgán verejnej moci povinný sprístupniť údaje, ktoré sa nachádzajú v záložkach v ľavo.

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-6947

Zodpovedná osoba

Napíšte nám správu

Radi Vám poradíme 02/ 800 800 80